Organic food consumption: A multi-theoretical framework of consumer decision making

G. Vindigni, M.A Janssen, W. Jager

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

83 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)624 - 642
Aantal pagina's19
TijdschriftBritish Food Journal
Volume104
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2002

Citeer dit