Organiseren en verantwoorden door de strafrechter

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)434 - 437
  TijdschriftTrema
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit