ORGANIZATION OF RIBOSOMAL-RNA GENES IN MITOCHONDRIAL-DNA OF TETRAHYMENA-PYRIFORMIS STRAIN-ST

RW GOLDBACH*, P BORST, JE BOLLENDEBOER, EFJ VANBRUGGEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)169-186
  Aantal pagina's18
  TijdschriftBiochimica et biophysica acta
  Volume521
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit