Organizing productive science-policy interactions for sustainable coastal management. Lessons from the Wadden Sea

Jan P. M. van Tatenhove*, Hens A. C. Runhaar, Henny J. van der Windt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)377-379
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEnvironmental Science & Policy
  Volume55
  DOI's
  StatusPublished - jan-2016

  Citeer dit