Organotherapie in der Onkologie

R.M. Konrad, R. Michels-Giermanns, Thomas Scheeren, F. Walter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageOrganotherapy in oncology
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)467-472
Aantal pagina's6
TijdschriftErfahrungsheilkunde - Acta Medica Empirica
Volume8
StatusPublished - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit