Orièenterend medisch onderzoek en groeistudie van buitenlandse adoptiekinderen

Niels Sorgedrager

Onderzoeksoutput

209 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ieder jaar worden ongeveer 1200 buitenlandse kinderen geadopteerd in Nederland. Veel van deze kinderen zijn afkomstig uit zogenaamde ontwikkelingslanden waar armoede heerst, een insufficient voedingspatroon en veel kinderen last hebben van recidiverende infecties, vooral gepaard gaande met diaree. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Fernandes, J, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1988

Keywords

  • doptie, Allochtonen, Gezondheid, Groei Proefschriften (vorm)

Citeer dit