Origin and evolution of arthropod visual systems: Introduction to part II

Doekele G. Stavenga*, Steffen Harzsch

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

431 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)371-372
Aantal pagina's2
TijdschriftArthropod Structure & Development
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec.-2007

Citeer dit