ORTHODROMIC PACEMAKER CIRCUS MOVEMENT TACHYCARDIA

P DENHEIJER, HJGM CRIJNS, EJ VANBINSBERGEN, T EBELS, MJL DEJONGSTE, KI LIE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)955-957
Aantal pagina's3
TijdschriftPace-Pacing and Clinical Electrophysiology
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - jul.-1987

Citeer dit