Orthogonal Control of Antibacterial Activity with Light

Willem A. Velema, Jan Pieter van der Berg, Wiktor Szymanski, Arnold J. M. Driessen, Ben L. Feringa*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Orthogonal Control of Antibacterial Activity with Light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Keyphrases

Medicine and Dentistry