Orthography Development for Creole Languages

Vertaalde titel van de bijdrage: Ontwikkeling van orthografie voor Creoolse talen

Ken Decker

  Onderzoeksoutput

  5057 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Schrijvers van het Nederlands zullen erkennen dat de hervorming van spellingregels altijd de nodige discussie en strijd veroorzaken. Daarbij spelen kleine details soms een grote rol. In de afgelopen 200 jaar hebben veel taalkundigen gemerkt dat spellingsystemen de uitspraak zo precies mogelijk moeten weerspiegelen. Echter, voor veel talen is dit voor het grote publiek onaanvaardbaar.

  Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken op welke manieren spellingsystemen inconsequent kunnen zijn in de weerspiegeling van de uitspraak.

  Dit onderzoek werd gestart in 1993 en is gebaseerd op de ontwikkeling van een spelling voor de Creoolse taal van Belize, met de Engelse woordenschat als basis. De meningen over hoe de taal geschreven moet worden, lopen binnen de taalgemeenschap sterk uiteen. Sommigen vinden dat de spelling moet lijken op de Engelse, en anderen willen juist dat het er anders uitziet.

  De houding van de mensen bepaalt welke symbolen de klanken representeren, en niet de uitspraak. Voor een beter begrip van de factoren die het ontwerp van een spelling bepalen, analyseerden we vijf recente gevalstudies. We betrokken ook de geschiedenis van het Franse schrift. Uit ons onderzoek bleek dat het heel belangrijk is om de taalgemeenschap bij de ontwikkeling van de spelling te betrekken, en compromissen te sluiten. Het is ook belangrijk om alle tijd te nemen voor ontwikkeling en aanpassing van de spelling, en ervan uit te gaan dat revisie nodig is en er inconsistenties zullen blijven.
  Vertaalde titel van de bijdrageOntwikkeling van orthografie voor Creoolse talen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Nerbonne, John, Supervisor
  • Gooskens, Charlotte, Co-supervisor
  Datum van toekenning20-nov.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6203-631-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-7257-0
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit