Samenvatting

Het opvoeden van een jong kind met een chronische ziekte leidt tot een verzwaring van de opvoedingssituatie. Voor hulp bij de opvoeding kunnen de ouders thuisbegeleiding krijgen via het interventieprogramma Portage Programma Nederland. Orthopedagoge Ineke Oenema-Mostert onderzocht in hoeverre dit programma effectief en doelmatig is bij het voorkomen, verminderen of oplossen van de problemen bij het opvoeden van kind met een chronische ziekte. Ze concludeert dat het Portage Programma Nederland door een ruime meerderheid van de opvoeders aangemerkt wordt als een interventieprogramma dat voorziet in de behoefte van vroegtijdige ondersteuning bij problemen in de ontwikkeling van het kind en/of problemen in de omgang met het kind.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Van der Meulen, B.F., Supervisor, Externe Persoon
  • Nakken, H., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning9-nov-2006
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5963-022-X
StatusPublished - 2006

Citeer dit