Orthotic interventions to improve standing balance in somatosensory loss

Onderzoeksoutput

2502 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mensen met somatosensorische problemen vertonen vaak balansproblemen ten gevolge van een achteruitgang in tactiele en proprioceptieve feedback. De twee grootste groepen mensen met somatosensorische problemen ten gevolge van een aandoening van het perifeer zenuwstelsel betreffen ouderen en mensen met een diabetische europathie. Dit proefschrift richt zich op balans van mensen met somatosensorische problemen en op de mogelijkheden om de balans te verbeteren met orthesen die de somatosensorische feedback vanuit de onderste extremiteit beogen te verbeteren. In hoofdstuk 1 worden deze probleemen doelstellingen geïntroduceerd. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Geertzen, Jan, Supervisor
  • Postema, Klaas, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036737944
StatusPublished - 2009

Citeer dit