Oude retabels in New Mexico

R. Steensma, J.E.A. Kroesen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)247 - 277
Aantal pagina's31
TijdschriftJaarboek voor Liturgie-onderzoek
StatusPublished - 1997

Citeer dit