Ouderen en geneesmiddelenonderzoek. Informatie voor voorschrijvers en patienten.

Marleen Gillissen

  OnderzoeksoutputProfessional

  156 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de participatie van ouderen in geneesmiddelenonderzoek. In dit onderzoek is een aantal wetenschappelijke beoordelingsrapporten bestudeerd waarbij specifiek is gekeken naar de leeftijd van de onderzoekspopulatie en de informatie voor ouderen in de bijsluiter. De belangrijkste conclusie is dat er meer specifiek geneesmiddelenonderzoek gedaan moet worden bij ouderen. Informatie over onderzoeksresultaten van ouderen moet duidelijker en overzichtelijker beschreven worden. Dit geldt zowel voor de wetenschappelijke beoordelingsrapporten als voor de bijsluiters van medicijnen.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit