Our Sea of Islands: New Approaches to British Insularity in the Later Middle Ages

Sebastian Sobecki (Redacteur), Matthew Goldie (Redacteur)

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  TijdschriftPostmedieval
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit