Outcome after Open Repair of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm in Patients > 80 Years Old: A Systematic Review and Meta-analysis

Robert A. Pol, Michel M. P. J. Reijnen, Clark J. Zeebregts*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2575-2576
Aantal pagina's2
TijdschriftWorld Journal of Surgery
Volume35
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2011

Citeer dit