Outcome after percutaneous coronary intervention

Marieke Louise Fokkema

Onderzoeksoutput

3248 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de uitkomsten van percutane coronaire interventies (PCI, oftewel dotterbehandeling) bij patiënten met verschillende presentaties van coronairlijden. Een PCI procedure, meestal bestaande uit ballondilatatie en/of het plaatsen van een stent, is vaak onderdeel van de standaardbehandeling bij deze patiënten. In de afgelopen decennia hebben technische, procedurele en farmaceutische ontwikkelingen geresulteerd in verbeteringen in de klinische uitkomsten na PCI. In het eerste deel van dit proefschrift worden populatietrends en klinische uitkomsten na PCI beschreven in patiënten met verschillende presentaties van coronairlijden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een landelijke registratiestudie waarin alle PCI procedures in Zweden in de afgelopen 20 jaar geregistreerd zijn. De populatie PCI patiënten en hun risico’s veranderden erg in de opeenvolgende jaren. De uitkomsten van de behandeling bleken sterk afhankelijk van de indicatie van de PCI procedure. De bevindingen suggereerden dat therapeutische verbeteringen zowel op de korte- als op de lange termijn na PCI nodig zijn. In het tweede deel worden verschillende parameters onderzocht die de uitkomsten na een primaire PCI procedure beïnvloeden, in patiënten met een ST-elevatie myocard infarct (STEMI). Er werd ondermeer gevonden dat STEMI patiënten die meer dan 5 uur na het optreden van de symptomen behandeld werden een aanzienlijk slechtere prognose hebben dan patiënten die eerder behandeld werden. In het derde deel van dit proefschrift worden de klinische effecten van erytropoëse-stimulerende middelen beschreven, als additionele behandeling na primaire PCI in STEMI patiënten. Er werd geen verbetering in klinische uitkomsten gevonden die toegeschreven kunnen worden aan deze middelen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Smet, Leonie, Supervisor
  • Voors, Adriaan, Supervisor
Datum van toekenning6-nov.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036764353
Elektronische ISBN's9789036764346
StatusPublished - 2013

Citeer dit