Outcome Differences in Critical Limb Ischaemia: Does Sex Matter?

Cornelis G. Vos, Jean-Paul P. M. de Vries*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)229
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug-2019

Citeer dit