Outcome in zicht: Werken met prestatie-indicatoren in de jeugdhulp

Tom van Yperen, Erik Jan De Wilde, Saskia Keuzenkamp

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageOutcomein sight: Working with performance-indicators in child and youth care
Originele taal-2Dutch
UitgeverijNJi
Aantal pagina's28
StatusPublished - 2014

Citeer dit