Outcomes for Intact Abdominal Aortic Aneurysm Repair: What to do With Frailty and Quality of Life? COMMENT

Cornelis G. Vos*, Gregory L. Moneta, Jean-Paul P. M. de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)25-25
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul-2021

Citeer dit