Outreachend mentaliserend werken met moeilijk te bereiken jongeren - AMBIT: Uitgangspunten en basishouding

Haiko Jessurun, Dickon Bevington, Peter Fuggle, Gabriël Anthonio

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De basishouding en uitgangspunten van de bij het Anna Freud Centre ontwikkelde werkwijze rondom jongeren met complexe problematiek, waaronder psychiatrische problemen, wordt besproken. AMBIT (Adolescent Mentalization-Based Integrative Therapy) richt zich op jongeren die moeilijk te bereiken zijn voor de hulpverlening, en gebruikt daarvoor het gedachtegoed van het mentaliserend werken en richt zich niet alleen op het werken met de jongere en zijn gezin, maar bovenal ook op de samenwerking tussen organisaties, binnen het eigen team en hoe in de hectiek het mentaliserend vermogen zo goed mogelijk in stand te houden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-56
TijdschriftTijdschrift Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2015

Citeer dit