"Ove Korsgaard, Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år"

OnderzoeksoutputProfessional

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Danish
Pagina's (van-tot)91-97
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Skandinavistiek
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005

Citeer dit