Over benen werktuigen en deposities van runderhorens. De betekenis van de categorien wild en gedomesticeerd voor de Swifterbantcultuur

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)74 - 77
Aantal pagina's4
TijdschriftPaleo-aktueel
Volume14/15
StatusPublished - 2005

Citeer dit