Over de erfelijkheid van bezit, goede en kwade trouw 

OnderzoeksoutputAcademic

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20130501
Pagina's (van-tot)501-507
Aantal pagina's7
TijdschriftArs Aequi
Volume62
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit