Over de gevolgen van historisch besef voor de politiek: Geschiedfilosofie en politieke theorie bij Hans Freyer tussen 1918 en 1935

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)85-103
  Aantal pagina's19
  TijdschriftGroniek
  Volume110
  StatusPublished - 1990

  Citeer dit