Over de invloed van het Zwitserse zakenrecht op het Ontwerp Meijers en Boek 5 BW : Een eerbetoon aan het honderdjarige Zwitserse Burgerlijk Wetboek

OnderzoeksoutputAcademic

10 Citaten (Scopus)
152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20120924
Pagina's (van-tot)524-527
Aantal pagina's4
TijdschriftArs Aequi
Volume61
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit