Over de ontzakelijking van dieren en de grenzen van het zaaksbegrip 

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

897 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)187-201
Aantal pagina's15
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume172
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit