Over de periphere regulatie der ademhaling door inwerking van koolzuur op het zenuwweefsel in de longen

Marinus Nicolaas Joseph Dirken

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

304 Downloads (Pure)

Samenvatting

De lichaamsfunctie, welke men aanduidt door het woord ademhaling in zijn oorspronkelijke beteekenis, werd als een samenwerking van twee ondergeschikte functioneele eenheden beschouwd. Van deze beiden omvat het ademen het sensomotorisch complex der adembewegingen, terwijl tot de gasuitwisseling alle processen behooren, welke een actieve of passieve rol spelen bij de uitwisseling van gassen in de long vanaf de gebonden toestand in het bloed tot de buitenlucht of omgekeerd. In het kort werd besproken, waarom deze beiden complexen van verschijnselen als functioneele eenheden zijn te beschouwen. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Buytendijk, Hermanus Johannes, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning20-mei-1937
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1937

Citeer dit