Over de plaats van leven en dood in het neolithicum. Een landschapsbenadering van de trechterbekercultuur in Drenthe

J. J. Wiersma, D. C. M. Raemaekers

OnderzoeksoutputPopular

294 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TitelGevormd en omgevormd landschap. Van prehistorie tot Middeleeuwen
RedacteurenMarcel J. L. Th. Niekus
UitgeverijDrents Prehistorische Vereniging
Pagina's32-43
Aantal pagina's12
StatusPublished - 2011

Citeer dit