Over de Rechtstheorie van de Farizeeen, een interview met Roberto Mangabeira Unger

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)42 - 48
TijdschriftRechtsfilosofie & Rechtstheorie
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2007

Citeer dit