Over de rol van het Romeinse recht in de Nederlandse koloniale slavernij: Negentiende-eeuwse rechtspraak over vrijlating van slaven uit Nederlands-Indië en Suriname

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)109-118
Aantal pagina's10
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2021
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2021

Citeer dit