Over de toewijzing van het eigenaarsaandeel bij schatvinding in etappes

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2020/12
Pagina's (van-tot)90-96
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020

Citeer dit