Over de vrije associatieproef als diagnosticum van voorstellingscomplexen

Jan Jacob Visser

Onderzoeksoutput

148 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zooals gezegd, was het doel van mijn proefschrift uit te maken of en op welke manier aan associatie-experiment voor de complexdiagnostiek beteekenis kan toekennen. Nog steeds vindt men in de literatuur groot meeningsverschil over dit onderwerp. De poging, om de proef tot een zuiver objectieve methode van onderzoek uit te werken heeft schipbreuk geleden. .... Zie: Slotbeschouwing
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Wiersma, B., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning8-dec-1920
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1920

Citeer dit