Over oude testamenten, legitieme porties, uitleg en beschikbare delen: wat kan het overgangsrecht nog helen?

W.D. Kolkman, W. Burgerhart, B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)65 - 69
Aantal pagina's5
TijdschriftNieuw Erfrecht
Volume4
StatusPublished - 2004

Citeer dit