Over prijsgeving, overdracht en afval in het goederenrecht 

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

717 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)69-88
Aantal pagina's20
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXIX
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit