Over Rudolf von Jhering, de common law en het classificeren van (koop)contracten: Jurisprudenz des täglichen Lebens

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2018/16
Pagina's (van-tot)113-119
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2018

Citeer dit