Over Ruud van den Berg, Vormen van begrip van wet en wetgeving. Wetsbegrippen in de staatsrechtsgeschiedenis in Duitsland en Nederland in de negentiende en twintigste eeuw

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)142 - 145
Aantal pagina's4
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume165
StatusPublished - 2004

Citeer dit