Over tankpassen, vertegenwoordigen en valse facturen

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Het recente arrest van het HvJ in het arrest Vega International geeft aanleiding tot enige bespiegelingen over de vraag wie afnemer/aftrekrechtigde is voor de btw bij het gebruik van tankpassen. Hierbij blijkt de btw-goedkeuring bij betalingen voor een derde aan herziening toe.
Originele taal-2English
ArtikelnummerNTFR-B 2019/41
Pagina's (van-tot)24-29
Aantal pagina's5
TijdschriftNTFR Beschouwingen
Volume2019
Nummer van het tijdschrift11-12
StatusPublished - 19-dec-2019

Citeer dit