Overheidsgrond tegen verjaring beschermen, maar op de goede manier

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer61
Pagina's (van-tot)21-23
Aantal pagina's3
TijdschriftPraktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Volume2022
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 16-nov.-2022

Citeer dit