Overheidsonmacht in de jeugdzorg: een pleidooi voor omwegbeleid

OnderzoeksoutputAcademic

253 Downloads (Pure)

Samenvatting

De overheidsbemoeienis met jeugd, gezin en opvoeding neemt toe, terwijl er weinig aanwijzingen zijn dat deze interventies succes hebben. Wij betogen dat hier een vorm van overheidsfalen aan de orde is die ontstaat als de overheid een haar wezensvreemd domein betreedt. Er is sociaalwetenschappelijke evidentie dat gezinnen en opgroeiende jongeren voor een goede sociale en morele ontwikkeling een gemeenschapsnetwerk nodig hebben. Dit netwerk zorgt voor de tijdigheid, de continuïteit, de tweezijdigheid en de collectiviteit die de overheid nooit kan verschaffen. We pleiten er daarom voor om de directe overheidsbemoeienis met jeugd en gezin om te buigen in de richting van een omwegbeleid, gericht op de voorwaarden voor gemeenschapsvorming. Net zoals overheden (soms pijnlijk) hebben geleerd dat zij de markt niet kunnen vervangen, doch wel beter kunnen laten werken, kan onze overheid leren dat zij gemeenschappen niet moet willen vervangen, maar wel beter kan laten werken. We eindigen het artikel met een verkenning van dit omwegbeleid.
Originele taal-2Dutch
TitelInvesteren rondom kinderen
RedacteurenK. van Beek
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
Pagina's143-164
Aantal pagina's21
ISBN van geprinte versie9789077878168
StatusPublished - 2009

Citeer dit