Overleven in failissement: een vergelijking van de prestaties van insolventiesystemen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22 - 28
Aantal pagina's7
TijdschriftAccounting
Volume109
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2005

Citeer dit