Overtourism: excesses, discontents and measures in travel and tourism

Nitasha Sharma

  OnderzoeksoutputAcademic

  15 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)344-346
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAnatolia
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift2
  Vroegere onlinedatum7-nov-2019
  DOI's
  StatusPublished - apr-2020

  Citeer dit