Overgewicht en obesitas bij kinderen: Aandachtspunten voor verpleegkundigen met betrekking tot signalering, preventie en behandeling

J. J. van der Kruk, Hinke Haisma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageOverweight and obesity in children: What is important for nurses with respect to signalling, prevention and treatment
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's3
TijdschriftHet Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit