Oxygen Evolution Reaction on Single‐Walled Carbon Nanotubes Noncovalently Functionalized with Metal Phthalocyanines

Natalia Alzate-Carvajal*, Lina Bolivar Pineda, Vladimir Basiuk*, Victor Meza-Laguna, Elena Basiuk, Elena Baranova*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)428-436
Aantal pagina's8
TijdschriftChemElectroChem
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 17-jan-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit