P.303 Adjusting ruminative thinking? Effects of positive fantasizing vs. stress induction on perseverative cognition in individuals with varying vulnerability for depression

M. Besten*, M. J. Van Tol, J. C. Van Rij, M. K. Van Vugt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

103 Downloads (Pure)

Citeer dit