Pacht en erfrecht (II): bijzondere pachtvormen

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)p. 48 - 54
  TijdschriftTijdschrift voor agrarisch recht
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit