Pachyonychia congenita type 2 door mutatie in keratine-6b-gen

G G Toth, H Van Goor, W H McLean, M F Jonkman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdragePachyonychia congenita type 2 due to mutation in the keratin 6b gene
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1563-1564
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume144
Nummer van het tijdschrift32
StatusPublished - 5-aug-2000

Citeer dit