Paediatric and adult critical care medicine: joining forces against Covid-19

Martin C J Kneyber*, Bernadette Engels, Peter H J van der Voort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer350
Aantal pagina's2
TijdschriftCritical care (London, England)
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 16-jun-2020

Citeer dit