Pain in the abdomen and nocturnal sweating, a singular combination

A.H. Ovink, E. van Roon

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdragePain in the abdomen and nocturnal sweating, a singular combination
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1604
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume129
Nummer van het tijdschrift33
StatusPublished - 1985

Keywords

  • aged
  • case report
  • differential diagnosis
  • female
  • human
  • letter
  • ovary tumor
  • tuberculous peritonitis

Citeer dit