Paleolandschappelijke opname Sneek-Harinxmaland (GIA-134): Uitwerking van de geologische opnamen van de terpopgraving Sneek-Harinxmaland (provincie Friesland)

Marco Bakker, P.C. Vos

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijDeltares
Aantal pagina's32
StatusPublished - 30-nov.-2017

Publicatie series

NaamDeltares rapport
Volume1209171-002-BGs-0003

Citeer dit